Tercüme
Tercüme
Tercüme
Tercüme
Tercüme
Tercüme
 
 
 
 
 
 
 
HUKUKİ TERCÜME
 
Uluslararası hukuk ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetidir. Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.
hukuk

" Mevzuatlar
" Beyanlar
" Belgeler
" Evraklar
" İlamlar
" İzinler
" Dilekçeler
" Kararlar
" Protestolar
" Dilekçeler
" Cüzdanlar
" Mevzuatlar
" Kanunlar
" Şartnameler
" Genelgeler
" Başvurular
" Hukuki metinler

" Hukuki makaleler
" Hukuki ödevler
" Hukuki yazışmalar
" Yönetmelikler
" Kararlar
" Mevzuatlar
" Kayıtlar
" Raporlar
" Ruhsatlar
" Tebliğler
" Tutanaklar
" Tüzükler
" Vekaletler
" Vekaletnameler
" Veraset ilanları
" Yasalar
" Anlaşmalar

Uzman Hukuki Tercümanlar ve Terminolojiler
Projeler için yeterince kalifiye çevirmenler, editörler ve redaktörler sağlamak için çevirmenlerimiz titiz bir şekilde seçilir ve test edilir. Çok karmaşık hukuki, bilgiler hatasız bir şekilde nakledilir. Uzman tercümanlarımızın birçoğu avukat olup aynı zamanda dille ilgili eğitimleri de vardır. Tüm çevirmenler çeviri belleklerine, sözlük ve terminolojilere sahip olup, çevirinin büyük projelerde bile doğru ve tutarlı olması sağlanır.

 

Anahtar konu alanları için geniş terminolojiler:


" Uluslar arası hukuk
" Sözleşme hukuku
" Medeni hukuk
" Vergi hukuku
" Mülk hukuku
" Sigorta hukuku
" Kriminal hukuk
" Şirket hukuku
" Ticari hukuk


Hızlı teslimat gerektiren büyük projeler için hızlı bir ekip kurabiliriz.
Proje Yöneticileri hem proje planlama hem de kalite kontrol konularında yeteneklidir.
 
 
 
© Copyright Viola Tercüme ve Uluslararası Dil Aracılık Hizmetleri Adres: Barbaros Mah. Çeşmeci Sok. No: 2 Körfez / KOCAELİ Tel:+90(262) 527 15 54 Fax: +90(262) 527 10 65